پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای

اصـــلاح کننــــده قیر و آسفالت

  • شرکت لارین گام اولین و تنها تولید کننده پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای اصلاح کننده قیر و آسفالت در ایرانطول عمر آسفالت پلیمری
  • استفاده از پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای شرکت لارین گامترمز وسایل نقلیه بر سطح آسفالت پلیمری
  • شرکت لارین گام تولید کننده پلیمر الاستوپلاستومر رشته ای اصلاح کننده قیر و آسفالتخط کشی و رنگ آمیزی بر سطح آسفالت پلیمری
  • پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای شرکت لارین گاممقاومت رویه آسفالتی در برابر شیار افتادگی
  • تولید پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای اصلاح کننده قیر و آسفالتآسفالت و جلوگیری از نفوذ آب به داخل آن

مزایای استفاده از پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای لارین گام

امروزه بخش زیادی از هزینه های دولت ها در کشورهای مختلف دنیا صرف روسازی‌های آسفالتی می شود، و این در حالی هست که این روسازی‌ها پس از مدتی بر اثر عوامل مختلفی از جمله بارگذاری و عوامل جوی دچار ترک خوردگی و واماندگی شده و نهایتاً از بین می‌روند، در نتیجه هزینه های زیادی نیز برای تعمیر و نگهداری و یا تعویض رویه‌های آسفالتی معیوب بایستی صرف شود . در اثر بارگذاری، روسازی های آسفالتی تغییر شکل داده و در آنها تنش هایی بوجود می آید . هرگاه مقدار تنش های کششی افقی در یک لایه روسازی از میزان مقاومت کششی مصالح آن لایه بیشتر شود موجب ترک خوردن و شکست آن لایه می شود . استحکام کششی یکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده برای ارزیابی واماندگی ناشی از تنش کششی در آسفالت می باشد . این پارامتر با استفاده از روش های مناسب آزمایشگاهی و از تست نمونه های مناسب آسفالتی محاسبه میگردد .

در نتیجه بررسی‌های انجام گرفته بر روی اختلاط قیر معمولی با پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای اصلاح کننده قیر و آسفالت لارین گام، که بصورت الیاف پلیمری رشته ای تهیه می‌گردد، تمامی پارامترهای عملکردی قیر را افزایش داده و در ترکیب ساخت آسفالت، کلیه تست های آزمایشگاهی که بر اساس استاندارهای جهانی تدوین گردیده را ارتقا دهد .

نتایج ذیل مواردی از تاثیر کیفی پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای لارین گام بر آسفالت می باشد که به اطلاع می رسد