پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای

اصـــلاح کننــــده قیر و آسفالت

  • شرکت لارین گام اولین و تنها تولید کننده پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای اصلاح کننده قیر و آسفالت در ایرانطول عمر آسفالت پلیمری
  • استفاده از پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای شرکت لارین گامترمز وسایل نقلیه بر سطح آسفالت پلیمری
  • شرکت لارین گام تولید کننده پلیمر الاستوپلاستومر رشته ای اصلاح کننده قیر و آسفالتخط کشی و رنگ آمیزی بر سطح آسفالت پلیمری
  • پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای شرکت لارین گاممقاومت رویه آسفالتی در برابر شیار افتادگی
  • تولید پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای اصلاح کننده قیر و آسفالتآسفالت و جلوگیری از نفوذ آب به داخل آن

اجرای پروژه با کاهش 20درصدی ضخامت روی ترکهای موزائیکی در سال 90

وجود ترک های موزاییکی و پوست سوسماری موجود در پروژه زیر که جهت اجرای روکش می‌بایست با دستگاه تراش آسفالت و با هزینه های گزاف و در طول مدت زمان طولانی و مسدود شدن راه انجام می‌پذیرفت، با استفاده از 8% پلیمر الاستو پلاستومر رشته ای به نسبت قیر مصرفی، اقدام به روکش آسفالت پلیمری با کاهش 20 درصدی ضخامت روکش انجام و با گذشت بیش از سه سال و انجام آزمایشها و بازدیدهای مکرر، صدور تاییدیه مؤید موفقیت این طرف می‌باشد.